Arkiv

Posts Tagged ‘matchning’

Eductus öppnar ytterligare lokaler i Göteborg

1 maj öppnade Eductus upp nya lokaler vid Kungsportsplatsen i Göteborg. För att komplettera verksamheten på Falkenbergsgatan, har vi nu ännu en etablering inne på Vallgatan 38, för både arbetsmarknadsuppdrag, SFI/Integration, företagsutbildningar, omställning och rehabilitering. Förhoppningen är att vi ännu bättre ska kunna möta arbetsmarknadens behov av matchning, utbildning och rekrytering – nu och framöver.

Petter Carolusson

Områdeschef Eductus Väst

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser

Eductus – Tillsammans när det gäller

Visst handlar det om att slänga ut bollarna och fånga de just när det gäller? Speciellt i en blixtsnabb matchning. Det började redan för fem år sedan när deltagaren gick på Eductus i Göteborg.

Den 11 november besöker deltagaren Eductus montern på Integrationsmässan på Eriksberg. Han känner väl igen Eductus loggan och framför allt sin f.d. mentor Senada. Han vet vad vi står för och hur vi jobbar, säger han leendes och undrar om hon vet något väktarbolag som behöver anställa. I samtalet säger han stolt, att han själv har bekostat en väktarutbildning.

Under tiden på Eductus kontoret på Falkenbergsgatan, får en jobbcoach kontakt med ett väktarbolag som behöver rekrytera. Tom slänger ut bollen, …”Har vi kandidater med väktarutbildning”?

Som ni förstår finns fler inblandade i historien=) Alla bollar faller på plats dagen där på, under projektledarmötet då Sven ställer frågan om vi känner någon väktare …?

Senada rycker till. Jaaa! Och skyndar sig att ta kontakt med deltagaren. Matchning är på gång. Företaget fick Cv:t. Spännande nu! … Allt detta hände inom loppet av 12 timmar.

//Joanna

Höstens integrationskampanj börjar nu!

 

 

 

Höstens integrationskampanj börjar nu

Under hösten genomför Eductus en jobbkampanj som syftar till att underlätta integrationsprocessen för nyanlända invandrare i Göteborgsregionen. Genom öppna föreläsningar, samarbeten med invandrarföreningar och företag samt samverkan mellan lokala politiker jobbar Eductus aktivt för ett samhälle där all arbetskraft kan tas tillvara.

Inom några år har vi stora pensionsavgångar på arbetsmarknaden. Färre arbetsföra personer ska försörja allt fler. Vi måste bli bättre på att ta tillvara outnyttjad arbetskraft.  Men det är inte alltid lätt att komma in på arbetsmarknaden som invandrare i Sverige idag. Vissa bostadsområden har mycket hög andel arbetslösa personer. Kontakten med det svenska samhället har blivit bruten och nya generationer växer upp i en miljö där det är vanligt att man inte har ett stadigvarande arbete.  Invandrare behöver förebilder som har lyckats väl i arbetslivet och få chansen att lära sig de oskrivna regler som finns i arbetslivet.

Nu söker Eductus personal upp människor i invandrartäta bostadsområden för att diskutera integrationsfrågor och hur man går tillväga för att komma in på arbetsmarknaden. Vi ger oss ut på gator och torg och följer med i vardagslivet. Samtidigt lyssnar vi av företagens framtida kompetensbehov och informerar politiker och beslutsfattare. Vi bjuder in alla till dialog.

 – Genom föreläsningar och samarbeten vill vi på Eductus bygga broar, inspirera och sprida kunskap, men även lyssna av de hinder och behov som olika människor står inför.  Vi vill också förmedla vilka möjligheter som idag redan finns i samhället för att komma in på arbetsmarknaden, säger Petter Carolusson, områdeschef på Eductus.

Inom Eductus tror vi på en dialog, att möta människor i deras egen miljö och via föreningsträffar och öppna föreläsningar skapa diskussioner kring samhällsfrågor, om det som påverkar oss varje dag.  Vi har lång erfarenhet och goda resultat av att hjälpa personer att med egen kraft ta sig in på arbetsmarknaden oavsett ålder, nationalitet, kön eller arbetsförmåga. Vi har kompetens, metoder och verktyg för att aktivera och motivera, samt ett antal samverkansavtal med myndigheter som gör att vi redan idag stödjer, utbildar, aktiverar och motiverar personer till egenförsörjning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Carolusson, områdeschef Eductus, 031-704 80 46, 070- 588 25 90
petter.carolusson@eductus.se

Eductus hjälper privatpersoner, företag och organisationer och är experter på matchning, rekrytering, integration, omställning, arbetslivsinriktad rehabilitering och vuxenutbildning. Vi finns på över trettio orter i Sverige. www.eductus.se

Vi är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Se www.academedia.se

Arbetsplatsförlagd utbildning leder till jobb

Idag har jag varit på ännu en uppföljning på ett av våra samarbetsprojekt med arbetsförmedlingen; den arbetsplatsförlagda utbildningen. De deltagare som är inskrivna här får en bra möjlighet till jobb och företagen får en möjlighet att anpassa deltagaren till  justderas arbetsplats. Enkelt  fungerar det såhär; en person  gör en utbildningsperiod på ett företag under  4-6 månader. Under tiden får man möjlighet att lära sig vissa saker som man kommer överens om med företaget från början, t e x kassatjänst, eller ett visst datorsystem, kundservice eller annat som företaget har behov av att den blivande anställde lär sig. Detta är ett projekt där syftet är att en anställning skall ske när utbildningstiden är över. Somliga gånger är det arbetsförmedlingen som hittar företaget och en sökande, ibland är det en sökande själv som hittar ett företag och ibland kan vi hjälpa till att hitta ett lä,mpligt företag där man kan få lära upp sig inför en anställning.

Ibland kan perioden inledas med en praktik. Så om du, som är arbetssökande,  har haft kontakt med en arbetsplats som sagt att ”Vi hade anställt dig om du bara hade kunnat vårt kassasystem” be att få komam tillbaka och lära dig detta i Arbetsplatsförlagd utbildning (finns inte på alla orter, kolla www.amv.se  ”Våra utbildningar, ”Rekryteringsutbildning” för mer info)Vi har haft flera deltagare i denna skräddarsydda utbildning och alla har fått jobb på arbetsplatsen efteråt!  vill du veta mer: http://www.eductus.se/Utbildning/Villdublilärlingpåettföretag.aspx

Kärleken som krydda

För ett par veckor sedan besökte jag och min kollega Elisabeth Stenman Subtopias restaurang där hennes deltagare Jairo och Lubova arbetar och praktiserar. Subtopia är ett kulturhus som förutom restaurangen rymmer och erbjuder bl.a. cirkusutbildningar, cirkuskompanier, radioproduktion, musikstudios, och föreställningar. Elisabeth hade fått nys om detta ställe på en middag genom en väninnas vän, som själv hade praktiserat på restaurangen och talat varmt om sin praktikperiod och sin handledare Johanna.

”Yrkesskadad som man är tänker man på möjlighet till jobb och praktik för deltagarna även i vardagen, så jag tog och kontaktade Johanna eftersom min deltagare Jairo ville byta yrke från vård till restaurang och på den vägen är det” berättar Elisabeth.

Subtopia ligger i Alby, en av Stockholms förorter och mellan två bostadsområden, där det på den ena sidan finns höga betonghus och på den andra ett radhusområde. Inne i restaurangen möts man av stora öppna ytor, högt i tak och mörka träslag i golv och bjälkar som på sätt och vis påminner om en västernfilm. Vi möttes även av glada miner och ett varmt mottagande av Jairo, Lubova och köksmästaren Johanna. När vi sätter oss för att äta lunch, får jag också chansen att tala en stund med alla tre.

Jairo i köket

”Min allra första arbetsuppgift på praktiken var att skala jordärtskockor, men nu har jag hunnit lära mig det mesta i köket och får också laga mat” berättar Jairo som började som praktikant och som numera är anställd, innan han går iväg för att ta emot en kund.

Köksmästaren och handledaren Johanna som varit i branschen i många år och även ägt och drivit restauranger i Stockholms innerstad berättar att hon valde att komma till Subtopia för att prova något nytt, nämligen sin idé om att driva en restaurang där alla är lika mycket delaktiga i de olika arbetsuppgifterna och där alla får göra lite av varje. Vidare poängterar Johanna att även om det kräves mycket tid och engagemang att ta emot praktikanter, är det i det långa loppet en stor fördel, då man har möjlighet att kunna ”forma” arbetsgruppen och lära dem arbetet från grunden på det sätt man tror fungerar bäst och effektivast.

För Lubovas del, som har en kockutbildning från Lettland, handlade praktiken förutom att lära sig de svenska namnen på köksutrustning, kryddor, m.m. främst om att bekanta sig med det svenska köket och rätterna. Även Lubova är mycket nöjd med sin praktik och kommer att få en anställning efter sin praktikperiod.

Jobbcoachen Elisabeth frågar Johanna vad hon har för filosofi kring driften av verksamheten?
”Vår filosofi är enkel. Maten ska vara god, näringsrik och vacker. Det ska vara roligt att laga mat, med kärleken som den viktigaste kryddan.”

/Hossein N
Jobbcoach – Liljeholmen

Jobbjakten i Helsingborg gav tio nya jobb och ett flertal praktikplatser

Helsingborgs Dagblad skriver om Eductus jobbjakt.

Drygt tio nya jobb och lika många nya praktik- och lärlingsplatser blev facit av jobbjakten i Helsingborg. Dessutom aviserade ett 20-tal företag att man behöver nyanställa personal senare i höst.

— Resultatet blev över förväntan. Det här visar att det finns lediga jobb i företagen bara man letar, säger Thomas Engels rekryterare på utvecklings- och utbildningsföretaget Eductus som i samarbete med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS och olika företagarföreningar står bakom jobbjakten.

Tanken med aktionen är att skapa kontakter mellan arbetssökande och företagare med mål att hitta ”dolda” arbetstillfällen.

— Vi kommer nu att sammanställa resultatet och matcha de nya jobben med de sökande så jobben hamnar rätt. Vi ska också hålla kontakt med de runt 20 företagarna som vid jobbjakten aviserade att de kan komma att nyanställa redan i höst, säger Thomas Engels.

/Eva

Det kom ett mail om dolda jobb

Tina har tillsammans med en kollega starta doldajobb.se  som är en ny Jobb & Arbetsmarknadssajt som skiljer sig från de traditionella. Det enda som räknas på Dolda Jobb är allmänhetens Tips till varandra om jobb och möjligheter som finns där ute bland oss och som kan leda till jobb för andra.

Dolda Jobb lägger man helt enkelt in egna jobb annonser som alla sedan kan ta del av. Doldajobb.se är en del i satsningen mot en rörligare arbetsmarknad och för att täcka vissa brister som finns enligt oss. Dessa brister rör främst de Dolda Jobben som finns där ute och att de aldrig kommer ut offentligt (de annonseras som sagt inte på de traditionella jobb sajter som finns eftersom dolda jobb vet man ofta om genom sina personliga kontakter och nätverk och de tillsätts ryktesvägen). 

Ett bra initiativ som är värt att uppmärksammas tycker vi jobbcoacher på AcadeMedia Eductus